Kỳ họp bất thường HĐND xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 Bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Ngày 27/11/2019 14:38:22

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp bất thường để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Văn Tiến, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; bà Lê Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và bà Mai Thị Mùi, Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường. Tham dự kỳ họp có đông đủ các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

20191128_084537.jpg

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp bất thường để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Văn Tiến, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; bà Lê Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và bà Mai Thị Mùi, Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường. Tham dự kỳ họp có đông đủ các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường nghe nội dung Thông báo số 1561 và thông báo số 1562, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân về giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường đã tiến hành giới thiệu nhân sự và bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả ông Đỗ Ngọc Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và ông Lê Văn Định phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

20191128_081410.jpg
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Lê Văn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND xã và hứa sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao; quy tụ và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, vượt qua khó khăn vì sự ổn định và phát triển của địa phương Xuân Trường, góp phần vào sự phát phát triển chung của huyện./.

Đài TT Xuân Trường

Kỳ họp bất thường HĐND xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 Bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Đăng lúc: 27/11/2019 14:38:22 (GMT+7)

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp bất thường để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Văn Tiến, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; bà Lê Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và bà Mai Thị Mùi, Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường. Tham dự kỳ họp có đông đủ các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

20191128_084537.jpg

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp bất thường để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Lê Văn Tiến, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; bà Lê Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và bà Mai Thị Mùi, Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường. Tham dự kỳ họp có đông đủ các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường nghe nội dung Thông báo số 1561 và thông báo số 1562, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân về giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó Hội đồng nhân dân xã Xuân Trường đã tiến hành giới thiệu nhân sự và bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả ông Đỗ Ngọc Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và ông Lê Văn Định phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

20191128_081410.jpg
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Lê Văn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND xã và hứa sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao; quy tụ và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, vượt qua khó khăn vì sự ổn định và phát triển của địa phương Xuân Trường, góp phần vào sự phát phát triển chung của huyện./.

Đài TT Xuân Trường