Xuân Trường triển khai các biện pháp phòng ngừa virus Corona.

Ngày 05/02/2020 15:48:55

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị và Kế hoạch của Ủy ban dân huyện Thọ Xuân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị và Kế hoạch của Ủy ban dân huyện Thọ Xuân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

Trong các biện pháp đang tiến hành từ xã tới thôn, Xuân Trường đặc biệt coi trọng công tác truyền thông, cập nhật đăng tải thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên hệ thống truyền thanh của xã. Tăng cường thời lượng, hình thức nội dung tuyên truyền các hoạt động, các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh kịp thời, chính xác, không chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang tư tưởng cho người dân. Trạm y tế xã tập trung công tác đảm bảo về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư hóa chất, phương tiện và có phương án đáp ứng các tỉnh huống của công tác phòng chống dịch trên địa bàn . Các trường học trong thời gian học sinh nghỉ học, phân công cán bộ, giáo viên trực tại trường để kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, cộng đồng. Ngoài ra, tại điểm du lịch Di tích Quốc gia chùa Tạu, Ban quản lý phối hợp với ngành chuyên môn giám sát chặt chẽ du khách đến tham quan. Xã Xuân Trường chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ, tích cực phòng chống các dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch nCoV, đảm bảo sức khỏe người dân.

viem-phoi-cap--15790952851642035697565.jpg

Xuân Trường triển khai các biện pháp phòng ngừa virus Corona.

Đăng lúc: 05/02/2020 15:48:55 (GMT+7)

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị và Kế hoạch của Ủy ban dân huyện Thọ Xuân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị và Kế hoạch của Ủy ban dân huyện Thọ Xuân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

Trong các biện pháp đang tiến hành từ xã tới thôn, Xuân Trường đặc biệt coi trọng công tác truyền thông, cập nhật đăng tải thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên hệ thống truyền thanh của xã. Tăng cường thời lượng, hình thức nội dung tuyên truyền các hoạt động, các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh kịp thời, chính xác, không chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang tư tưởng cho người dân. Trạm y tế xã tập trung công tác đảm bảo về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư hóa chất, phương tiện và có phương án đáp ứng các tỉnh huống của công tác phòng chống dịch trên địa bàn . Các trường học trong thời gian học sinh nghỉ học, phân công cán bộ, giáo viên trực tại trường để kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, cộng đồng. Ngoài ra, tại điểm du lịch Di tích Quốc gia chùa Tạu, Ban quản lý phối hợp với ngành chuyên môn giám sát chặt chẽ du khách đến tham quan. Xã Xuân Trường chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ, tích cực phòng chống các dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch nCoV, đảm bảo sức khỏe người dân.

viem-phoi-cap--15790952851642035697565.jpg