Xã Xuân Trường hoàn thành các tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019

Ngày 27/11/2019 14:31:40

Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, tổ thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc văn phòng điều phối vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đánh giá tiêu chí xã An toàn thực phẩm tại địa bàn xã Xuân Trường.

Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, tổ thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc văn phòng điều phối vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đánh giá tiêu chí xã An toàn thực phẩm tại địa bàn xã Xuân Trường.

Sau khi nghe các báo cáo của địa phương, tổ thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã An toàn thực phẩm và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã.

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019 của xã Xuân Trường. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập kiện toàn ban nông nghiệp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng thôn tại 6 thôn trên địa bàn xã, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, ban nông nghiệp, tổ giám sát thôn; Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn. Đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện, chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y an toàn thực phẩm theo quy định, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát cộng đồng thôn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã; Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương; Quản lý, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
20191128_084718.jpg

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện. Xã Xuân Trường đã xây dựng được một chuỗi cung ứng lúa, 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và 01 bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
20191128_084657.jpg

Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay qua đánh giá đã có 4/4 nhóm tiêu chí của xã Xuân Trường đều đạt yêu cầu, tổ thẩm định thống nhất xã Xuân Trường đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Sau buổi thẩm định xã Xuân Trường tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Xuân Trường đạt tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019.

Xã Xuân Trường hoàn thành các tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019

Đăng lúc: 27/11/2019 14:31:40 (GMT+7)

Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, tổ thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc văn phòng điều phối vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đánh giá tiêu chí xã An toàn thực phẩm tại địa bàn xã Xuân Trường.

Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, tổ thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc văn phòng điều phối vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đánh giá tiêu chí xã An toàn thực phẩm tại địa bàn xã Xuân Trường.

Sau khi nghe các báo cáo của địa phương, tổ thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã An toàn thực phẩm và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã.

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019 của xã Xuân Trường. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập kiện toàn ban nông nghiệp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng thôn tại 6 thôn trên địa bàn xã, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, ban nông nghiệp, tổ giám sát thôn; Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn. Đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện, chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y an toàn thực phẩm theo quy định, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ giám sát cộng đồng thôn, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã; Tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương; Quản lý, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
20191128_084718.jpg

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện. Xã Xuân Trường đã xây dựng được một chuỗi cung ứng lúa, 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và 01 bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
20191128_084657.jpg

Với việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay qua đánh giá đã có 4/4 nhóm tiêu chí của xã Xuân Trường đều đạt yêu cầu, tổ thẩm định thống nhất xã Xuân Trường đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Sau buổi thẩm định xã Xuân Trường tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Xuân Trường đạt tiêu chí xã An toàn thực phẩm năm 2019.